Bạc Liêu: Tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp

Thứ Hai, 27/07/2020, 13:23 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan tư pháp đã tổ chức hoạt động có hiệu quả theo tinh thần cải cách tư pháp, cụ thể như sau:
 
    Công an tỉnh: Trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động điều tra luôn bảo đảm tính thống nhất, việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam và điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp đã khởi tố mới 225 vụ, 264 bị can; tiếp nhận mới 613 tin báo, tố giác tội phạm (số cũ chuyển sang 86 tin, phục hồi giải quyết 13 tin), đã kiểm tra, xác minh 723/723, trong đó đã giải quyết 525/723 tin (khởi tố 224 tin, không khởi tố: 251 tin, tạm đình chỉ 50 tin).  
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thường xuyên phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng xét xử, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tranh tụng theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tại các phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cùng hội đồng xét xử luôn xác định là vị trí trung tâm, độc lập, khách quan và quyết định trên cơ sở kiểm tra, đánh giá chứng cứ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm quyền bình đẳng của các thành phần tham gia tố tụng trong việc đưa ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ và đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. 6 tháng đầu năm, Viện kiểm sát nhân dân đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 12 vụ án trọng điểm và tổ chức 16 phiên tòa rút kinh nghiệm.  
 
Chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được nâng lên
Chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được nâng lên
    Chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án của Tòa án nhân dân được nâng lên; tính chính xác, khách quan trong bản án đã tuyên góp phần quan trọng trong công tác cải cách tư pháp của tỉnh, các vụ án bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung hoặc các bản án có kháng nghị, kháng cáo, án bị hủy, sửa đều thấp hơn so với chỉ tiêu của Tòa án nhân dân tối cao. 
 
    Cục Thi hành án dân sự thường xuyên thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp có liên quan công tác xét xử, thi hành án, không để xảy ra điểm nóng. 6 tháng đầu năm, đã thụ lý tổng số 9.401 vụ việc, đã thi hành xong 3.696 việc.
 
    Công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tăng cường công tác quản lý tạm giữ, tạm giam trong tình hình mới; chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phòng, chống phá, trốn trại... phục vụ tốt cho công tác điều tra, xét xử và thi hành án phạt tù, bảo đảm quá trình giam giữ luôn được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; hiện đang quản lý 310 đối tượng; đã tổ chức giáo dục 1.026 lượt can, phạm nhân, 1.570 lượt người bị tạm giữ, tạm giam.
 
    Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp. Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu hiện có 33 luật sư chính thức tham gia đăng ký hoạt động tại 07 văn phòng luật sư, 05 công ty luật; 04 chi nhánh văn phòng luật sư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; tổng số tư vấn viên pháp luật trên toàn tỉnh là 04 tư vấn viên. Đội ngũ luật sư đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân. 
 
    Toàn tỉnh hiện nay có 31 giám định viên tư pháp và 50 giám định viên theo vụ việc; 02 tổ chức giám định (giám định kỹ thuật hình sự và giám định pháp y) và các cơ quan thực hiện chức năng giám định như: Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, giáo dục, khoa học, công nghệ, tài chính, xây dựng, kế hoạch đầu tư, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu.
 
    Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện 646 vụ việc cho 646 người được trợ giúp pháp lý; trong đó, tư vấn 67 vụ việc; tham gia tố tụng 575 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 04 vụ việc, từ chối thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý 04 trường hợp.  Bên cạnh đó, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý đến Trung tâm trợ giúp pháp lý 55 vụ việc; trong đó, thuộc diện người được trợ giúp pháp lý 47 vụ việc, không thuộc diện người được trợ giúp pháp lý 08 trường hợp. Các vụ việc trên đều được Trung tâm cử người thực hiện trợ giúp pháp lý kịp thời, đúng đối tượng, trình tự thực hiện theo quy định của pháp luật. Đến nay, chưa có bất kỳ khiếu nại hay phản ánh nào liên quan đến chất lượng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. 
 
    Tổng số hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong 6 tháng đầu năm là 84 hợp đồng, đấu giá thành 24 hợp đồng, tổng giá khởi điểm là 6 tỷ 782 triệu đồng, tổng giá trị tài sản bán được là 7 tỷ 360 triệu đồng; số thù lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được là 188,8 triệu đồng. 
 
    Phòng Công chứng số 1 đã tiếp nhận và giải quyết 2.189 vụ việc; trong đó, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng 83 vụ việc; hợp đồng tặng cho 28 vụ việc; hợp đồng thế chấp 476 vụ việc; hợp đồng ủy quyền 73 vụ việc; hợp đồng thuê 15 vụ việc, tài sản vợ chồng (cam kết tài sản riêng, tài sản hộ) 30 vụ việc; di chúc 12 vụ việc; thừa kế 13 vụ việc; bản dịch 142 vụ việc; chứng thực bản sao 1.317 vụ việc. Tổng số phí công chứng đã thu được là 705,9 triệu đồng. 
                                                                                  Nguyễn Hiên
.