Phú Thọ: Tiếp tục triển khai các hoạt động công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý II/2020

Thứ Bảy, 09/05/2020, 14:54 [GMT+7]
    Trong quý II năm 2020, Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình ở cơ sở, nhất là những địa bàn có tranh chấp, khiếu kiện; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng, tôn giáo, dân tộc, hoạt động của người nước ngoài… Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, các đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngày lễ, ngày kỷ niệm, Đại hội Đảng cấp cơ sở; gắn với thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 - Cụm thi đua số 1 tại tỉnh Phú Thọ
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 - Cụm thi đua số 1 tại tỉnh Phú Thọ
    Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền: Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tiếp tục rà soát, phát hiện, triệt xóa, vô hiệu hóa các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy phục vụ đợt cao điểm phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và điều tra, xử lý tội phạm, tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án đối với các vụ án trọng điểm, án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng phát sinh trên địa bàn.
 
    Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định; đấu tranh, xử lý kịp thời việc lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền tà đạo trái pháp luật gây mất trật tự an toàn xã hội.
 
    Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng đồng bào dân tộc và miền núi, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; hướng dẫn, kiểm tra, rà soát và đơn giải hóa thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hành chính tư pháp và công tác bổ trợ tư pháp; tiếp tục tổ chức thực hiện các đợt cao điểm hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết đã được thông qua, có hiệu lực thi hành.
 
    Các cơ quan nội chính tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và duy trì các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong quý II năm 2020. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy…
Phương Anh
.