Bắc Kạn: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 12/06/2020, 14:03 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo các đơn vị, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiếp tục triển khai nhiệm vụ quý II/2020 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
    Ban hành Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay;  chỉ đạo các đơn vị, địa phương báo cáo sơ kết Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Văn phòng Tỉnh ủy trong tham mưu, phục vụ công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Kạn, nơi xảy ra vụ án “Tham ô tài sản”
Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Kạn, nơi xảy ra vụ án “Tham ô tài sản”
    Các cấp các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ định mức tiêu chuẩn… Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng và đảm bảo phát huy năng lực của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 31 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi 137,9 triệu đồng, kiến nghị khác 1 tỷ 633 triệu đồng; ban hành 06 quyết định xử phạt hành chính. Thanh tra các đơn vị tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đối với các kết luận thanh tra đã ban hành. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tiếp 32 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 104 đơn, thư.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi tiến độ xử lý đối với 10 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với 5 trường hợp theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tham mưu đề xuất xử lý xong 23/23 đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến; tiếp nhận và xử lý xong 02/03 đơn, thư gửi tới Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Trong tháng, đã phát hiện 03 vụ/05 đối tượng phạm tội về kinh tế. Các cơ quan chức năng đang xử lý, giải quyết 04 vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, gồm: Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Lâm trường Bạch Thông; vụ án “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Ngân Sơn; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Kạn và vụ giao dịch viên chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Ba Bể.
Cù Tất Dũng
.