Thái Nguyên: Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp

Thứ Ba, 21/04/2020, 09:45 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, trên cơ sở chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung công việc của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện. 
 
    Theo đó, Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Hiến pháp 2013 theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tối cao; tham gia ý kiến đối với dự thảo luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Công an tỉnh tham gia ý kiến xây dựng 14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như: Dự thảo luật thỏa thuận quốc tế; dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự thảo Luật Giám định tư pháp; dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"; dự thảo đề nghị ban hành: "Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực dân tộc". Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham gia và dự thảo thông tư về thống kê thi hành án; kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự… Liên ngành các cơ quan tố tụng cấp tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch phối hợp liên ngành năm 2020. 
 
Một Phiên Tòa được xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên
Một Phiên Tòa được xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên
    Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết vụ án hình sự, công tác thi hành án hình sự và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành Quy chế số 13/QCPH-CA-VKS-TA ngày 20/01/2020. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo Thái Nguyên trong công tác Thi hành án dân sự.
 
    Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 10/11/2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ ngày 04/05/2018 của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy làm việc cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối các đơn vị có tính chất nhiệm vụ tương đồng, phù hợp với tình hình thực tế. Sau sáp nhập, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị cấp phòng (giảm 03 đơn vị).
 
    Tổ chức của các chế định bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp...) ổn định và hoạt động theo quy định của pháp luật. Sở Tư pháp cho phép thành lập 03 văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các văn phòng thừa phát lại đang ổn định về tổ chức, cơ sở vật chất để đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.
Mạnh Hùng
.