Tuyên Quang: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 21/04/2020, 06:49 [GMT+7]
    Để triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 4 năm qua, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã xây dựng nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, được phổ biến tới cấp cơ sở qua việc đăng tải trên Bản tin thông báo nội bộ, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các trang thông tin điện tử của các đơn vị, đã có tác dụng tốt trong việc đổi mới nội dung và hình thức học tập, thu hút với người nghe, mở rộng phạm vi đối tượng học tập. 
 
    Cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nghiên cứu, học tập trực tuyến được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến Tỉnh ủy và 07/07 huyện, thành phố. Tại cơ sở, việc học tập chuyên đề được tổ chức linh hoạt, đảm bảo chất lượng thông qua báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp truyền đạt hoặc sử dụng nội dung được ghi hình từ các hội nghị do báo cáo viên Trung ương truyền đạt.
 
Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại điểm cầu Tuyên Quang (tháng 8/2019)
Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại điểm cầu Tuyên Quang (tháng 8/2019)
    Cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Sau khi học tập các chuyên đề, đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao việc lựa chọn nội dung đột phá để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi tập thể, cá nhân phải đạt yêu cầu, sát với nhiệm vụ, sát với thực tiễn; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và khóa XII) về công tác xây dựng Đảng.
 
    Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là: “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”. Năm 2017 và 2018 là: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Năm 2019 là: “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa và Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính”. Đây là những nội dung đột phá hàng năm trong chỉ đạo thực hiện.
 
    Nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để xác định nhiệm vụ cho phù hợp; lựa chọn một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong giải quyết các nhiệm vụ công; những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở; những yếu kém, tồn tại trong thực tế để đề ra giải pháp khắc phục gắn với việc thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, của các cấp, các ngành.
 
    Mỗi đồng chí đứng đầu phải đăng ký với tỉnh một nhóm nhiệm vụ thực sự trọng tâm, gắn với trách nhiệm của mình và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở; phải xây dựng kế hoạch, biện pháp chỉ đạo thật quyết liệt để thực hiện và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện 01 cuộc giám sát, 01 cuộc kiểm tra. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện 02 cuộc khảo sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với 24 lượt đối với đảng bộ cấp huyện và cơ quan cấp tỉnh; 53 lượt cấp ủy huyện và cơ sở; giám sát học tập chuyên đề đối với 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 21 chi, đảng bộ cơ sở. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
 
    Đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: Mô hình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Kim Bình” của Đoàn trường THPT Kim Bình, huyện Chiêm Hóa trong vận động, quyên góp được hàng triệu đồng để trao hàng trăm suất học bổng, ủng hộ xe đạp, đồ dùng học tập giúp đỡ và tiếp thêm động lực cho hàng trăm học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Mô hình “Vọng gác thanh niên” và “Ca tuần tra thanh niên” của Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tuyên Quang đã canh gác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng của tỉnh, lực lượng tác chiến đặc biệt duy trì 02 tuyến tuần tra trên 700 ca và gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ gìn trật tự giao thông. Đồng chí Nguyễn Hưng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa đã mạnh dạn áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh, phẫu thuật, chỉ đạo lập tài khoản facebook của Bệnh viện tạo diễn đàn “Nơi người bệnh hỏi, bác sĩ tư vấn” để trả lời, giải đáp trực tiếp những vướng mắc giữa người bệnh và cán bộ, bác sĩ trong bệnh viện đã thực sự nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân ở tuyến cơ sở…
 
    Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, với nhiều nội dung đột phá, thực sự đã phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc. So với trước đây, các tập thể, cá nhân người đứng đầu đã có sự chuyển biến rõ rệt về tinh thần trách nhiệm, có những kết quả, sản phẩn cụ thể; nhiều địa phương có nhiều việc tồn đọng, kéo dài, thì nay đã được giải quyết dứt điểm.
 
    Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, tạo tiền đề cho sự phát triển của Tuyên Quang trong các năm tiếp theo.
Tuệ Minh
.