Quảng Ninh: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 24/04/2020, 10:24 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện một số quy định, kết luận quan trọng của Trung ương, như: Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/09/2019 của Bộ Chính trị về "Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh";   Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"; ban hành Kế hoạch thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh
Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh
    Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020"; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh trật tự; ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 07/02/2020 về "Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2020"; làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh và ban hành Kết luận số 645-KL/TU ngày 09/03/2020; chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân năm 2020; chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã"; đảm bảo an ninh, trật tự trong điều kiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long; chỉ đạo sắp xếp lực lượng công an tại các địa phương thực hiện sáp nhập theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 837-NQ/UBTVQH ngày 17/12/2019.
 
    Ưu tiên, tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xác định mục tiêu kép vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp bảo đảm đúng tiến độ. Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo, 4 tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo (Tuyên truyền, giám sát, điều trị, hậu cần); ban hành 03 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trên 20 văn bản của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với các giải pháp cụ thể theo phương châm "3 trước" ,"4 tại chỗ"; xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống thường xuyên hằng ngày, hằng tuần theo dõi sát sao diễn biến tình hình, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, kịp thời bằng các kịch bản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
 
    Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thực hiện quyết liệt các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy nã tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và bảo vệ an toàn cho đại hội chi bộ cấp cơ sở và các đảng bộ cơ sở cấp xã, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", ma túy, pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, tội phạm tham nhũng, tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn; kịp thời chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc vi phạm quản lý than tại thành phố Cẩm Phả.
 
    Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra thống nhất toàn tỉnh năm 2020; điểm mới so với các năm trước là đưa 96 cuộc thanh tra chuyên ngành vào trong chương trình chung của tỉnh để tránh chồng chéo; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, đất đai, nhất là đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất các cơ sở tôn giáo.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2020; chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và chủ đề công tác năm, nhất là thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án tồn đọng, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm.
                                                                                                        P.V
.