Phú Thọ: Các cơ quan trong khối nội chính tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 24/04/2020, 09:59 [GMT+7]
    Quý I/2020, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã triển khai và thực hiện 17 cuộc thanh tra hành chính tại 87 đơn vị trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về sử dụng tài chính, ngân sách, sử dụng đất đai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, phát hiện 02 đơn vị có vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 557 triệu đồng. 
 
 
    Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh cũng đã thực hiện 220 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 368 tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về thuế, tài nguyên - môi trường, khoáng sản, an toàn giao thông, các hoạt động và dịch vụ văn hóa, y tế, hoạt động cấp tín dụng… Qua đó, phát hiện 152 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền là 96 tỷ 843 triệu đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 16 tỷ 678,7 triệu đồng; ban hành 142 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 4 tỷ 954,95 triệu đồng.
 
VKSND và TAND tỉnh Phú Thọ ký Quy chế phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
VKSND và TAND tỉnh Phú Thọ ký Quy chế phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
    Các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 725 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị… tại cấp tỉnh có 06 lượt đoàn đông người; 105 lượt công dân được thủ trưởng các cơ quan có chức năng tiếp. Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã tiếp nhận 524 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 12 đơn/12 vụ việc; các cấp, các ngành đã giải quyết xong 03/12 vụ việc.
 
    Trong quý I/2020, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 95 vụ về trật tự xã hội, Cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ 78 vụ, bắt 99 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng; tội phạm về kinh tế, tham nhũng khởi tố 22 vụ/25 bị can. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát 474 tố giác, tin báo về tội phạm; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự 551 vụ/988 bị can; đã giải quyết 175 vụ/329 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và tiến hành kiểm sát ngay từ khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhằm bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và Tòa án trong việc giải quyết các vụ án hình sự phức tạp, bảo đảm tiến độ giải quyết vụ án đúng trình tự và thời hạn theo luật định. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 2.015 vụ, việc các loại; đã giải quyết, xét xử 843 vụ, việc; trong đó, án hình sự đã giải quyết, xét xử 103 vụ/238 vụ (đạt 43,3%). Công tác xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; thực hiện xét xử theo thủ tục rút gọn 05 vụ án hình sự; phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp để thực hiện các phiên tòa mẫu, phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp.
Thanh An
.