Bình Định: Triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp trên địa bàn

Thứ Sáu, 30/08/2019, 15:25 [GMT+7]
    Trong tháng 7, công tác cải cách tư pháp được thực hiện nghiêm theo kế hoạch đề ra. Các cơ quan tư pháp đã phối hợp chặt chẽ hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định mới của pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với chất lượng ngày càng được nâng cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện chặt chẽ ở tất cả các khâu, do đó chưa để xảy ra án oan, sai.
 
Ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện cải cách tư pháp từ việc nâng cao chất lượng xét xử các phiên tòa
Ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện cải cách tư pháp từ việc nâng cao chất lượng xét xử các phiên tòa
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính tỉnh tiến hành tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-06-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch làm việc, kiểm tra, đôn đốc công tác cải cách tư pháp tại huyện Phù Cát; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-03-2009 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư".
 
    Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2019; tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản luật có liên quan đến hoạt động tố tụng. Các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc đã thụ lý.
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9 (khóa XII) đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tại kỳ họp, đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh; các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về chất lượng hoạt động của 03 cơ quan.
                                                                                             Nguyễn Long
.