Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 31/05/2024, 16:31 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai vừa họp Phiên thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo từ Phiên họp thứ 11 đến nay; rà soát tiến độ, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã thảo luận và thống nhất đánh giá, từ sau Phiên họp thứ 11 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo và các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp
    Các cơ quan chức năng đã phối hợp tốt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đang chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm 01 vụ; chờ kết quả xét xử phúc thẩm để kết thúc theo dõi, chỉ đạo 03 vụ; chuẩn bị xét xử sơ thẩm 01 vụ; các vụ án còn lại đang trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ.
 
    Ban Chỉ đạo và các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm; chỉ đạo tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
 
    Cũng tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nội dung kết luận của Đoàn Kiểm tra số 1 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, cho ý kiến về các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Theo đó, thống nhất đưa vụ việc “Đánh bạc” xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2 vụ án đánh bạc xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số địa phương) vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo trên địa bàn và các vụ án, vụ việc còn chậm tiến độ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo đề ra.
                                  
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ Chương trình công tác năm 2024 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, địa phương, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong xã hội; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
                                                              Hoàng Trâm
                                          (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai)
.