Lào Cai: Đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Ba, 05/03/2024, 01:45 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 122-KH/UBND, ngày 25/02/2024 nhằm mục đích đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 
 
    Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ thành lập tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng của tỉnh trong tháng 3/2024 và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ngay sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023. Tổ chức thực hiện lập hồ sơ tự đánh giá và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định vào ngày 31/5/2024.
 
Công bố kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tỉnh Lào Cai
Công bố kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tỉnh Lào Cai
    Tổ công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2023 do Thanh tra tỉnh là Cơ quan thường trực; đồng thời, làm đầu mối phối hợp thực hiện. Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, nghiên cứu bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Thanh tra Chính phủ và xây dựng văn bản hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện tự đánh giá…          
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, do đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh việc thực hiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
P.V
.