Hà Nam: Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 28/02/2024, 09:49 [GMT+7]
    Ngày 27/02/2024, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam tổ chức Cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Cuộc họp. 
 
    Tham dự Cuộc họp có các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 
 
Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam phát biểu tại Cuộc họp

    Tại Cuộc họp, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kết luận Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ngày 23/1/2024, qua đó, Thường trực Ban chỉ đạo đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Thông báo Kết luận tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương; các Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy; các Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

 
    Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đánh giá kỹ, toàn diện, công tâm, trung thực, khách quan các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, tránh oan sai, bảo đảm ổn định tình hình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành các văn bản; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, trách nhiệm của các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc kịp thời, chủ động phối hợp chặt chẽ để tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ trong Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo. 
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, hành chính, thanh tra chuyên ngành và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 và chuẩn bị nội dung cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan tố tụng tiếp tục rà soát kỹ, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo; đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa ra xét xử công khai một số vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng quy định.
Nguyễn Thị Kiện
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.