Đắk Lắk: Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp

Thứ Năm, 29/02/2024, 23:09 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, việc triển khai Kế hoạch phải thể hiện được vai trò kiến tạo, điều phối của UBND tỉnh theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Từ đó, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh. 
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
    Năm 2024, tỉnh Đắk Lắk tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu có 1.850 doanh nghiệp thành lập mới; số doanh nghiệp gia nhập thị trường (thành lập mới và quay trở lại hoạt động) tăng ít nhất 10% so với năm 2023... Phấn đấu đưa kết quả PCI năm 2024 xếp hạng từ mức trung bình trở lên và các chỉ số thành phần đều đạt điểm số trên 6; cải thiện cả về điểm số và thứ hạng của 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đứng trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu cả nước. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối theo dõi và tham mưu triển khai hướng dẫn việc cải thiện các bộ chỉ số, nhóm chỉ số và chỉ số thành phần; chú trọng thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm: Tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp; thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững. 
 
    Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.
Quỳnh Trang
.