Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Thứ Hai, 26/02/2024, 02:53 [GMT+7]
   Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định số 22/QĐ-TANDTC, ngày 30/01/2024 quyết định ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Kế hoạch có mục đích nhằm xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (người có nghĩa vụ kê khai) nhằm xem xét, đánh giá tính chính xác, kết luận về tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập; kiểm soát sự biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Xác minh tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, liêm chính, vững mạnh.
 
Quang cảnh một buổi bốc thăm ngẫu nhiên, lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập (Ảnh minh họa)
Quang cảnh một buổi bốc thăm ngẫu nhiên, lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập (Ảnh minh họa)
    Theo đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu: Việc xác minh tài sản, thu nhập do Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Tòa án nhân dân tối cao (Ban Thanh tra) thực hiện theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc xác minh tài sản, thu nhập được tiến hành kịp thời, công khai, khách quan, trung thực. Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật.
 
    Nội dung xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.
    
    Đối tượng xác minh được xác định ở 02 nội dung: Thứ nhất là, đối với các cơ quan, đơn vị được xác minh trong năm 2024, căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại 05 cơ quan Tòa án nhân dân, cụ thể là: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng; Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế; Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tiền Giang; Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An. Thứ hai là, các cá nhân được xác minh là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm. Số lượng người cụ thể tại các cơ quan, đơn vị, có phụ lục được ban hành kèm theo Kế hoạch này; tổng số người được xác minh 60 người.
 
    Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí sau: Là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó. Không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của những người sau đây: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.
 
    Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm để xác định những người được xác minh tại mỗi cơ quan, đơn vị. 
 
    Tổ chức và hoạt động của Tổ xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập quy định tại  Luật Phòng, chống tham nhũng.
 Quỳnh Trang
.