Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 23/02/2024, 16:43 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Cuộc họp tháng 2/2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Theo Báo cáo tại Cuộc họp, từ sau Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo đầu năm 2024 đến nay, tình hình trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, không phát sinh án, việc kinh tế tham nhũng tiêu cực, phức tạp. Các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm  trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa 01 vụ án  vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo cấp ủy đảng các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với 05 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.
 
    Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu kịp thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nội dung kiến nghị của Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.
 
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ghi nhận kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đề nghị các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 25, đồng thời, trong thời gian đến cần tiếp tục tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm  các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
                                                                                   Mỹ Ngọc
                                                                   (Ban Nội chính Trung ương)
.