Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa liêm chính nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 23/02/2024, 18:39 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo) vừa tiến hành cuộc họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, trong 2 tháng đầu năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo.
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và ban hành Chương trình công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. HĐND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch giám sát, các nghị quyết về kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng văn hóa liêm chính, ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chấn chỉnh, khắc phục những bất cập được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong các lĩnh vực: xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; quản lý đất đai; đấu thầu, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Giao Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo hoàn thiện chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo để ban hành. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Thông báo số 41-TB/BCĐTW ngày 5/2/2024 kết luận Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Đồng thời, triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương, đơn vị. Theo dõi, đôn đốc báo cáo kịp thời việc thực hiện các kết luận của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo tại các phiên họp Thường trực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Hương Giang
.