Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn

Chủ Nhật, 05/11/2023, 06:53 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Phiên họp thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 9 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023; báo cáo tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; báo cáo rà soát, đánh giá việc tổng kết kết quả giải quyết; đề xuất đưa vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá, trong quý III/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo quyết liệt tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo thực hiện tốt việc đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào Bộ tài liệu và câu hỏi Cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023 để nghiên cứu, sử dụng từ cấp tỉnh đến cơ sở; tổ chức Hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc được triển khai thực hiện khẩn trương và tích cực; tăng cường chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với công tác quản lý xuất nhập khẩu, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hoạt động liên quan. 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung xây dựng các quy định, quy chế để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Lũy kế trong 09 tháng đầu năm đã đấu tranh phát hiện và khởi tố mới 10 vụ án tham nhũng, tiêu cực với 67 bị can; trong tổng số 11 vụ án, 3 vụ việc được Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, đã có 5 vụ án được đưa ra xét xử; 01 vụ án đã kết thúc điều tra, chuyển sang giai đoạn truy tố, xét xử; 5 vụ án còn lại đang trong giai đoạn điều tra; đối với 3 vụ việc đang được tiếp tục chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, điều tra làm rõ, trong đó đối với vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đã khởi tố 2 vụ án liên quan. Với những kết quả đạt được nêu trên, đã tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tin tưởng.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư  Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 9 tháng đầu năm 2023.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan liên quan cần tập trung khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra; tiếp tục có các biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sát với địa bàn, lĩnh vực, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ: (1) Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cả về nội dung, hình thức, có trọng tâm, trọng điểm. (2) Thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo ngày 16/8/2023, đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; về công tác giám định, định giá tài sản trong hoạt động tố tụng... (3) Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, cụ thể, thường xuyên các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, các quy định về công khai minh bạch trong các hoạt động, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ... Xác định kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tiêu chí quan trọng để phục vụ công tác đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2023. (4) Tiếp tục tăng cường kiểm tra, đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, cửa khẩu. Tổ công tác đặc biệt 820 tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động liên quan. (5) Rà soát, tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung tại Chương trình công tác năm 2023, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Chủ động nghiên cứu, xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 
    Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thông qua dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Quy chế phối hợp trong tham mưu chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo nhất trí đưa 3 vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 
                                                                                 Nguyễn Trung
                                                                   (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
 
.