Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang

Thứ Bảy, 28/10/2023, 06:35 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức Phiên họp thứ 6 dưới sự chủ trì Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm năm 2023.
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, trong 9 tháng đầu năm năm 2023, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai, cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo và cập nhật theo dõi kịp thời các vụ việc mới phát sinh. Trong quý III, 01 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đã được đưa ra xét xử sơ thẩm.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát; tăng cường thực hiện công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Qua đó, đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Châu Thành A và huyện Long Mỹ.
 
    Cũng tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tiến độ điều tra, xét xử một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; xem xét một số vụ án trọng điểm để đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đối với các vụ việc, vụ án mới phát sinh, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo cụ thể để Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
                                                                                      Kim Long
.