Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, 27/10/2023, 16:27 [GMT+7]
    Ngày 26/10, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác tháng 10, thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2023. 
 
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, trong tháng 10, Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển của tỉnh, giữ vững niềm tin trong cán bộ Đảng viên, nhân dân và nhà đầu tư. Trọng tâm là chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp xử lý tốt các vụ án được cơ quan có thẩm quyền của Trung ương giao, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban hành Quy định số 1216, ngày 12/10/2023 về việc thực hiện Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quyết định số 1217 ngày 12/10/2023 ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy.
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
    Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát; Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiền kiểm, hậu kiểm để kịp thời phát hiện kiến nghị và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nhà nước.
 
    Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn, thể hiện rõ sự kiên quyết, không nể nang, né tránh, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật; Chỉ đạo các cơ quan chức năng chú trọng thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu trong tháng 11 phải hoàn thiện và ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực” và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.
 
    Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy căn cứ Kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện dứt điểm các nội dung được chỉ ra tại Kết luận số 530 ngày 27/9/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong đó, phải rà soát việc khắc phục các tồn tại hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán nhất là các nội dung còn tồn đọng; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc chậm thực hiện. Thực hiện cuộc giám sát một số cấp ủy, tổ chức Đảng về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, chức vụ kinh tế, tiêu cực.
 
    Kết thúc điều tra vụ án vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Quảng Yên; hoàn thành việc truy tố đối với các bị can trong vụ án “Lạm quyền trong thi hành công vụ” xảy ra tại Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Vị 1, Thị xã Quảng Yên; Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư còn tồn đọng theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tháng 11/2023.
                                                                             Hoàng Trang
.