Cục Hàng không Việt Nam: Quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 15/09/2023, 17:10 [GMT+7]
    Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị liên quan của Cục Hàng không Việt Nam với 200 cán bộ đảng viên tham dự.
 
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đảng ủy, Cục Hàng không Việt Nam đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết, văn bản pháp luật đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc cục; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành nhiều văn bản triển khai. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các văn kiện, văn bản của các cấp ủy Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kê khai tài sản, thu nhập còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Biện pháp phòng, ngừa tham nhũng; phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát, phát hiện về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới được triển khai đồng bộ, hiệu quả, các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn với công tác kiểm tra của Đảng. Phải nắm bắt, nhận diện những vấn đề tiềm ẩn để chấn chỉnh và xây dựng kế hoạch kiểm tra; tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất. Tiến hành rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách; quy trình, quy định nội bộ để khắc phục sơ hở, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm khi không kịp thời nhận diện, kiểm tra; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác tư tưởng; quán triệt văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao chất lượng kiểm tra, sau kiểm tra phải kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, cảnh báo chung.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được quán triệt các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 50 của Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định 1504 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030". Chuyên đề: Nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và một số tồn tại, sai phạm thường xảy ra được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ; bài học rút ra đối với các đơn vị, doanh nghiệp.
 
    Việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân nhằm nâng cao công tác phòng ngừa, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho các cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.
                                                                        Hương Giang
.