Góp ý xây dựng Đề án tổng kết Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Thứ Sáu, 18/08/2023, 14:43 [GMT+7]
    Sáng 18/8, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Đề án tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nôi chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Chỉ thị; Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Chỉ thị chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện Ban nội chính, Ủy ban kiểm tra, Thanh tra các tỉnh, thành ủy: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa; đại diện một số Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương và thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án.
 
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương khẳng định, kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong những chủ trương, giải pháp quan trọng góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện thành công. Đây cũng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta được thể hiện rõ ngay từ Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” với yêu cầu phải “Bảo đảm minh bạch tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức”. Nhằm đánh giá những kết quả, ưu điểm đạt được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ, công chức, Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban Đảng Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. 
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị phát biểu
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị phát biểu
    Kết quả cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện khá tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị 33-CT/TW với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng, Nhà nước; các quan điểm, chủ trương của Đảng được nêu trong Chỉ thị 33-CT/TW từng bước được cụ thể hóa bằng các quy định của Đảng và thể chế hóa thành pháp luật của Nhà nước theo hướng kiểm soát chặt chẽ hơn việc kê khai tài sản, tiến tới kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; tạo cơ sở chính trị, pháp lý để ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, toàn diện, đầy đủ, chặt chẽ đối với việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức thực hiện khá tốt theo yêu cầu của Chỉ thị và các quy định Đảng, Nhà nước; việc xác minh tài sản, thu nhập, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước được chú trọng, tăng cường; đã phát hiện, xử lý nghiêm một số cấp ủy, tổ chức Đảng vi phạm trong việc kê khai và công khai; xử lý không ít cán bộ, đảng viên có hành vi không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, trong đó có cả một số cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.
 
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị phát biểu
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị phát biểu
    Các đại biểu tham dự Hội nghị cơ bản thống nhất với các nhận định, đánh giá về kết quả, ưu điểm đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân được nêu trong báo cáo. Đồng thời, góp ý, đề xuất, thảo luận các vấn đề như: Về đối tượng kê khai tài sản; số lượng người được kiểm tra, xác minh ngẫu nhiên, tăng cường lực lượng xác minh tài sản, thu nhập; việc bổ sung quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên có nghĩa vụ kê khai tài sản tại chi bộ nơi cư trú; việc nghiên cứu, bổ sung quy định xử lý đối với tài sản, thu nhập trong trường hợp kê khai không trung thực, không giải trình được về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm…
 
    Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, khoa học, đúng yêu cầu, nội dung của Hội nghị; các ý kiến đã minh họa sâu sắc về ưu điểm, kết quả đạt được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và bổ sung nhiều nội dung mới cho việc đánh giá đầy đủ, chính xác hơn. Đồng chí yêu cầu, Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiếp thu đầy đủ, phù hợp các ý kiến của đại biểu để tiếp tục hoàn thiện Đề án.
Đặng Phước - Anh Hưng
.