An Giang: Một số kết quả công tác phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 13/03/2023, 06:51 [GMT+7]
    Trong tháng 2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.
 
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
    Các cấp, các ngành thực hiện 19 cuộc tuyên truyền chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với 469 lượt người tham dự; đưa các tin, bài viết về phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử và trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thị trấn.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động; công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn tiêu cực, nhũng nhiễu; thực hiện nghiêm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, “tham nhũng vặt”.
 
    Cán bộ, công chức thực hiện tốt các quy định về quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện cải cách hành chính theo đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai và bàn giao bản kê khai tài sản thu nhập năm 2022 cho cơ quan kiểm soát theo quy định.
 
    Ngành Thanh tra đã tiến hành 17 cuộc thanh tra hành chính đối với 08 đơn vị; ban hành 03 kết luận với nội dung vi phạm chi không đúng dự toán được giao, thanh toán thừa khối lượng dự án với tổng số tiền sai phạm hơn 1,1 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền 1,1 tỷ đồng và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 01 vụ/05 đối tượng; tiến hành 23 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 214 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, phát hiện 91 tổ chức và cá nhân vi phạm, ban hành hành 34 quyết định sử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 113 triệu đồng.
 
    Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đang thụ lý, điều tra 07 vụ án/31 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế; cấp huyện đang xác minh, kiến nghị khởi tố 01 vụ việc. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 02 vụ án/14 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên thụ lý 01 vụ án/02 bị can. Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 01 vụ án/02 bị can để chuẩn bị xét xử sơ thẩm.
Tuệ Minh
.