Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 09/11/2022, 15:20 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho lãnh đạo và cán bộ tham mưu lĩnh vực nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
    Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được tiếp thu 5 chuyên đề gồm: (1) Những nội dung cơ bản về công tác nội chính; (2) Những nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; (4) Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; (5) Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa những tháng đầu năm 2022 và khẳng định, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường. Hoạt động xét xử được thực hiện công khai, minh bạch hơn, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đáp ứng yêu cầu Chiến lược Cải cách tư pháp. Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch. Công tác tiếp dân, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; sớm tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Các cấp, ngành đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Một số vụ án tham nhũng của cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật…
 
    Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc tổ chức Hội nghị tập huấn là dịp để các đại biểu được tiếp thu những chủ trương, định hướng, kiến thức mới và nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ những kiến thức cơ bản để bổ sung thêm kiến thức, phương pháp tham mưu , triển khai áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
                                                                            Hương Giang
.