Hải Dương: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 07/11/2022, 16:51 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành Quyết định 608-QĐ-TU, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo). Theo đó, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương là Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương được thành lập ngày 15/6/2022. Ban có 01 đồng chí Trưởng Ban, 05 đồng chí  Phó ban; trong đó Phó Trưởng ban Thường trực là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cơ quan thường trực là Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương gồm 15 thành viên là lãnh đạo Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sẽ chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương; trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.
                                                                                    P.V
.