Ninh Bình: Ngành Thanh tra thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thứ Ba, 17/08/2021, 05:55 [GMT+7]
    Trong tháng 7, ngành Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra (tháng 6 chuyển sang 12 cuộc) tại 196 đơn vị, cá nhân; đã kết thúc 34 cuộc tại 181 đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 13.512,9 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính của 25 đối tượng với số tiền 370,4 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 156,8 triệu đồng và 20.391m2 đất. Ngành Thanh tra đã chủ động tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
    Các cơ quan Nhà nước đã tiếp 110 lượt công dân; xem xét, xác minh 13 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, đã giải quyết 08/13 đơn, đạt tỷ lệ 62% (gồm: khiếu nại giải quyết 3/6 đơn, tố cáo giải quyết 5/7 đơn). Nội dung đơn thư của công dân tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới, trật tự đô thị, chính sách xã hội, việc thực hiện các thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị...
 
    Tỉnh Ninh Bình tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, xử lý kịp thời các trường hợp, tình huống công dân khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, tập trung chỉ đạo dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.
 
    Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng tập trung vào công tác tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch và giải trình các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, công khai quy trình, thủ tục hành chính, triển khai hệ thống cổng dịch vụ công (một cửa điện tử) của tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa tham nhũng.
                                                                                           P.V
.