Nam Định: Tăng cường xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ Tư, 26/05/2021, 05:50 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo quy định; thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.
 
    Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 05/4/2021 về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Báo cáo số 40-BC/TU về tình hình, kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Tờ trình số 13-TTr/TU về việc đưa một số vụ việc, vụ án đã giải quyết xong ra khỏi diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng Bùi Thị Khương, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”
Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng Bùi Thị Khương, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; kế hoạch công tác năm 2021 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định; tiếp tục triển khai kế hoạch và thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021”; báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của các đối tượng phải kê khai trên địa bàn tỉnh theo đúng thời hạn Thanh tra Chính phủ yêu cầu.
 
    Ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả đối với các  biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai tích hợp một số dịch vụ công của ngành tư pháp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch, đặc biệt là công khai thu, chi tài chính, sử dụng ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo quy định. 
 
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành đã chuẩn bị và tiến hành 37 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm và xử lý kinh tế với số tiền 154,8 triệu đồng; tịch thu một số tang vật, phương tiện vi phạm. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 101 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 96 đơn, thư các loại; tham mưu Tổ công tác rà soát hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; xây dựng phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn phân loại, xử lý đơn, thư đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
 
    Trong tháng 4/2021, Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, truy tố các bị can trong 05 vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế, gồm: (1) Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu. (2) Vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. (3) Vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy. (4) Vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy. (5) Vụ  “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Nam Trực.
 
    Tòa án nhân dân đã xét xử 03 vụ án; trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên. Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng xét xử vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Trung Nghĩa, huyện Nghĩa Hưng. Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc xét xử vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc.
Tuệ Minh
.