Cần Thơ: Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng

Thứ Tư, 07/10/2020, 10:14 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được các cấp ủy đảng thành phố Cần Thơ quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm trong có nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng với 14 cuộc tổ chức, đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra, giám sát đã nhắc nhở, chấn chỉnh giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng.
 
    Cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm chủ động lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tiến hành kiểm tra, giám sát. Trong những năm qua, đã tiến hành kiểm tra 34.549 lượt tổ chức đảng và 405.747 đảng viên; giám sát 13.416 lượt tổ chức đảng và 67.467 đảng viên; qua đó, phát hiện vi phạm và thi hành kỷ luật 1.099 đảng viên và 09 tổ chức đảng vi phạm, trong đó, có 64 trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm tham nhũng.
 
Cần Thơ luôn quan tâm củng cố tổ chức của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp
Cần Thơ luôn quan tâm củng cố tổ chức của các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp
    Thanh tra các ngành, các cấp đã triển khai 1.764 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện sai phạm với số tiền 234,34 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 138,5 tỷ đồng, đã thu hồi 129,73 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 27 tập thể và 127 cá nhân. Trong đó, phát hiện 04 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kiến nghị thu hồi tài sản tham nhũng 2.564,3 tỷ đồng, đã thu hồi 2.329,3 tỷ đồng, đồng thời, đã chuyển hồ sơ 03 vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được quan tâm. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan tố tụng và các cơ quan liên quan tích cực phối hợp, hạn chế việc yêu cầu điều tra bổ sung hoặc trả hồ sơ qua lại. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tham nhũng được chú trọng thực hiện; công tác bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra tội phạm về tham nhũng được thực hiện đúng quy định, chưa phát hiện các vụ việc oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. 
 
    Cơ quan điều tra tiếp nhận 17 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tham nhũng (trong đó, có 10 tin báo, tố giác; 07 kiến nghị khởi tố); đã khởi tố 17 vụ án. Qua công tác điều tra đã thụ lý 25 vụ/47 bị can (trong đó, án cũ chuyển sang 01 vụ/01 bị can; khởi tố mới 23 vụ/45 bị can; tách vụ án 01 vụ/01 bị can); xử lý 23 vụ/45 bị can (trong đó, kết thúc điều tra 22 vụ/44 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ/01 bị can); còn 02 vụ/02 bị can đang điều tra. 
 
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được quan tâm. Viện kiểm sát đã thụ lý 19 tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố; khởi tố 18 vụ/27 bị can, còn 01 tin báo đang xác minh, xử lý. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm các vụ án tham nhũng 27 vụ/52 bị can. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử 30 vụ/54 bị cáo (trong đó, Tòa án nhân dân cấp huyện xét xử 19 vụ/30 bị cáo; Tòa án nhân dân thành phố xét xử 11 vụ/24 bị cáo); các phiên tòa xét xử ngày càng đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 
 
    Công tác thi hành án dân sự, nhất là thu hồi tài sản tham nhũng được quan tâm thực hiện; Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/06/2016 “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự, chỉ đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Trong những năm qua, đã thụ lý giải quyết án tham nhũng 61 việc, với số tiền trên 86.547 tỷ đồng (trong đó, có điều kiện thi hành 41 việc, với số tiền trên 70.496 tỷ đồng; chưa có điều kiện 20 việc, với số tiền trên 16.050 tỷ đồng); đã giải quyết xong 38 việc, thu hồi số tiền 12.822 tỷ đồng.
 
    Trong những năm qua, đã rà soát 982 kết luận thanh tra, qua đó, nêu ra những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị; chuyển các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế và tội phạm khác đến cơ quan chức năng xác minh, điều tra, xử lý theo quy định. 
                                                                                                Phan Bá
.