Bộ Tư pháp: Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

Thứ Tư, 07/10/2020, 06:28 [GMT+7]
    Bộ Tư pháp vừa tổ chức Tọa đàm về đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.
 
    Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, tổng số điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2019 là 90,12/100 điểm - xếp thứ 3/17 bộ, đây là năm thứ 2 liên tiếp Bộ Tư pháp duy trì nhóm 3 Bộ dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ. Về kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019 đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp cấp Sở, kết quả chung chỉ số hài lòng chung đối với 2 dịch vụ công lý lịch tư pháp và trợ giúp pháp lý là 83,99% (chỉ số hài lòng chung cả nước là 84,45%), xếp thứ 5 trong 6 Sở thuộc diện đo lường (cao nhất là lĩnh vực giao thông vận tải 88,45%, thấp nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường 79,06%) (năm 2018 chỉ số hài lòng đối với 2 dịch vụ công lý lịch tư pháp và trợ giúp pháp lý là 83,08%, xếp thứ 3 trong 6 Sở thuộc diện đo lường).
 
Quang cảnh buổi Tọa đàm
Quang cảnh buổi Tọa đàm
    Các đại biểu tham dự đã thảo luận tập trung nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao chỉ số hài lòng đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp. Cục trưởng Cục Cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng chính phủ Ngô Hải Phan đã một số lưu ý để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó nhấn mạnh: Về chuyển đổi số, việc đầu tiên phải thực hiện chính là việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Bởi theo Nghị quyết 01/2020, tối thiểu 80% hồ sơ công việc (đối với cấp Bộ) xử lý trên môi trường điện tử trừ hồ sơ mật và phải thực hiện việc gửi, nhận văn bản 4 cấp chính quyền trước ngày 30/6/2020 đồng thời tích hợp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của từng Bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Tham gia, phối hợp có trách nhiệm với Văn phòng Bộ để xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ lĩnh vực cải cách thể chế cho giai đoạn 10 năm cải cách hành chính mới; tập trung hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó tập trung lựa chọn những thủ tục hành chính có đối tượng chịu sự tác động lớn, những vấn đề “nóng”, “bức xúc”, có nhiều phản ánh, bất cập trong quá trình thực hiện...
                                                                                        Thu Hương
.