Thanh Hóa: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4/2020

Thứ Ba, 19/05/2020, 06:47 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 16/4/2020 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/01/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; lãnh đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền một số địa phương tập trung giải quyết đối với một số vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự và công tác đại hội Đảng các cấp; quán triệt triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
 
Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa về tội “Nhận hối lộ” (tháng 5/2020)
Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa về tội “Nhận hối lộ” (tháng 5/2020)
    Các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, chuyển đổi vị trí công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường các biệp pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
 
    Tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai phạm; sửa đổi, kiến nghị sửa đổi các cơ chế, chính sách, đồng thời ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Trong tháng, Cơ quan Công an đã khởi tố 05 vụ/09 bị can phạm tội về kinh tế, chức vụ. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 14 vụ/32 bị can; đã kết thúc điều tra 01 vụ/03 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ; đang điều tra 12 vụ/29 bị can.
 
    Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng; trọng tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
    Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm pháp hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế - xã hội; tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng đã được phát hiện.
 
    Tập trung thực hiện Kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về kinh tế, chức vụ.
Cù Tất Dũng
.