Ban Nội chính Trung ương: Sinh hoạt chuyên đề "Chủ tịch Hồ chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"

Thứ Năm, 14/05/2020, 17:24 [GMT+7]
    Sáng 14/5/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Ban Nội chính Trung ương, Vụ Địa Phương III dự trực tuyến tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề
    Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, người dành hơn 30 năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày những vấn đề cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giáo sư, Tiến sĩ nhấn mạnh, lý thuyết đạo đức của Bác là đạo đức cách mạng, quy tụ vào bốn giá trị, đó là: Cần, kiệm, liêm, chính. Có đủ cần, kiệm, liêm, chính mới chí công vô tư, vô ngã, vị tha được; mới có thể đứng ngoài vòng danh lợi để suốt đời vì nước, vì dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức cơ bản để làm Người; phải đủ cả bốn đức mới là con người hoàn toàn, thiếu một đức thì không thành người; nhưng ở đời, nhân vô thập toàn, cho nên muốn có đủ bốn đức thì suốt đời phải rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân... Qua những câu chuyện xúc động, sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã nêu bật đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về những yêu cầu cơ bản về đạo đức của cán bộ, đảng viên và yêu cầu xuất phát từ bản chất cách mạng của Đảng, từ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”… Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vô cùng kính mến của dân tộc và của Đảng ta. Người là biểu tượng cho tất cả những giá trị cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã làm rạng rỡ dân tộc ta, đất nước ta, và tên Người sáng mãi với non sông, đất nước Việt Nam.
 
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương cảm ơn GS.TS Hoàng Chí Bảo đã có bài giảng tâm huyết với nhiều câu chuyện đời thường, nhưng sâu sắc; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Nội chính Trung ương quán triệt sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; đồng chí đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Nội chính Trung ương tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần củng cố, bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; đẩy mạnh các hoạt động thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chúc mừng thành công Đại hội các Chi bộ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi sinh hoạt
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi sinh hoạt
    Đây là một trong những hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) của Ban Nội chính Trung ương với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban Nội chính Trung ương nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công lao, sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đặng Phước
.