Điểm báo tuần số 367 từ ngày11/5 đến ngày 16/5 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 18/05/2020, 11:20 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Sức khỏe và Đời sống, Biên Phòng, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (11/5) đồng loạt phản ánh các nội dung của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí Ủy viên Trung ương cùng toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để các đồng chí Trung ương quan tâm nghiên cứu, thảo luận và quyết định về Phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng... Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung phân tích mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là số lượng, cơ cấu đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử; quyền bầu cử, ứng cử; quy trình ứng cử, đề cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức Hội đồng nhân dân phường; ngày bầu cử dự kiến... và những vấn đề cốt yếu của Đề án về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho Đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; quyết định về việc kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Kiểm Toán, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (12/5) đưa tin về Phiên họp toàn thể lần thứ 28 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Thảo luận tại Phiên họp, đa số ý kiến tán thành về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Cư trú để tiếp tục thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do cư trú của công dân. Các đại biểu cũng cơ bản nhất trí với việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân thông qua số định danh cá nhân được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tán thành việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, quản lý cư trú. Theo các đại biểu, việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, thay đổi phương thức quản lý cư trú bằng công nghệ thông tin là hoàn toàn phù hợp với lộ trình đã xác định trong quá trình ban hành chính sách, quy định liên quan đến quản lý hộ tịch, căn cước công dân, trong đó Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư là nền tảng, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đề nghị, cần rà soát các điều kiện bảo đảm việc thực hiện phương thức quản lý dân cư mới này, nhất là trong việc xác lập số định danh cá nhân, xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ… để không gây xáo trộn trong cung cấp các dịch vụ công cho người dân. Các đại biểu tán thành với việc thí điểm tổ chức một cấp chính quyền ở đô thị và 03 cấp chính quyền ở nông thôn tại thành phố Đà Nẵng như đề xuất của Chính phủ. 
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Văn Hóa, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, An ninh Thủ đô, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (13/5) cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương kết quả to lớn và ý nghĩa nhiều mặt của giải thưởng, thể hiện tình cảm sâu nặng của các thành phần, giai tầng xã hội đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho rằng, mỗi tác phẩm sáng tác, mỗi hoạt động quảng bá đều là thành quả lao động, sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí, góp phần khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nổi bật giá trị, ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người, khẳng định sự tiếp nối của dòng chảy văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các giải đặc biệt, A và B, cùng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Lao Động, Công an nhân dân, Giao Thông, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thời báo Tài Chính, Khoa học và Đời sống, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (15/5) đưa tin, bắt đầu từ ngày 15/5 đến ngày 14/6/2020, Cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.Trong đó, lực lượng chức năng tập trung xử lý theo chuyên đề vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy; thường xuyên và đột xuất tuần tra lưu động trên tuyến hoặc cắm chốt tại những khu vực trọng điểm để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đua xe trái phép và tội phạm chống người thi hành công vụ. Đồng thời, sử dụng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm qua hình ảnh để xử lý những người vi phạm; tiếp nhận hình ảnh vi phạm do các tổ chức và cá nhân cung cấp để làm rõ và xử lý. Cảnh sát giao thông cũng được phép dừng các phương tiện để tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy cũng như các hành vi vi phạm khác... Khi kiểm tra chủ phương tiện sẽ đưa vào khu vực riêng để không ảnh hưởng đến giao thông. Một nét mới trong lần này là người dân được quyền giám sát hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát bằng ghi âm, ghi hình trực tiếp; bảo đảm nội dung ghi âm, ghi hình không bị cắt xén, chỉnh sửa, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Hòa Bình, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Nhà báo và Công luận, Giao Thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (11/5) cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017-2018, tại Hòa Bình. Các bị cáo bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Nhận hối lội” và “Đưa hối lộ”. Trong số 15 bị cáo có Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy; Diệp Thị Hồng Liên, nguyên Phó Trưởng Phòng Khảo thí Sở GD và ĐT tạo tỉnh Hòa Bình; Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng Phòng, Bí thư Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình. Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày 18/5/2020.
 
    Báo Thanh Hóa, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Thanh tra, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Tài nguyên và Môi trường, Giao Thông, Nhà báo và Công luận, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (12/5) đưa tin, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Phương 02 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, buộc trả lại 260 triệu đồng cho Đỗ Đức Hiếu. Theo cáo trạng, Nguyễn Chí Phương là Trưởng Công an TP. Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo việc đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ việc Đỗ Đức Hiếu, cán bộ Công an TP. Thanh Hóa có hành vi "trộm cắp tài sản" xảy ra tại Công an TP. Thanh Hóa ngày 18/7/2018. Quá trình thực hiện, Nguyễn Chí Phương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ 3 lần của Đỗ Đức Hiếu với tổng số tiền 260 triệu đồng để giúp Đỗ Đức Hiếu không bị kỷ luật và không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, đề xuất trên của Nguyễn Chí Phương đã không được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc không thành, Nguyễn Chí Phương buộc phải làm thủ tục kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân; khởi tố đối với Đỗ Đức Hiếu. Sau khi Hiếu bị khởi tố, Phương đã không trả lại số tiền đã nhận nên Hiếu đã làm đơn tố cáo.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh tra, Giao Thông, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài THVN, TTXVN (12/5) dẫn nguồn tin từ  Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. C03 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (11/5) cho biết, Tòa án chống tham nhũng Jakarta đã kết ánông Emirsyah Satar, cựu Chủ tịch Hãng hàng không quốc gia Indonesia (Garuda  Indonesia) 08 năm tù. Ông Emirsyah đã nhận hối lộ tổng cộng 8,8 tỷ rupiah, 882.200 USD, 1 triệu euro và 1,18 triệu USD Singapore từ 5 hợp đồng mua sắm linh kiện và máy bay với công ty Rolls-Royce và hãng Airbus. Cơ quan Bài trừ tham nhũng (KPK) cũng cáo buộc ông Emirsyah đã rửa tiền 87,4 tỷ rupiah thông qua nhiều kênh. Một phần số tiền này đã được đổi thành nhiều loại ngoại tệ khác nhau và được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Trong vụ án này, KPK cũng truy tốông Hadinoto Soedigno, cựu Giám đốc kỹ thuật và ông Agus Wahjudo, cựu Giám đốc điều hành dự án GarudaIndonesia.
 
    Báo Giao Thông (12/5) đưa tin, ông Triệu Chính Vĩnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Trung Quốc đã ra hầu tòa ở tỉnh Thiên Tân với cáo buộc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ từ các nhà thầu và những người muốn thăng chức, hoạt động phân công nhân sự và ưu đãi khi quản lý hoạt động kinh doanh. Tổng cộng, ông Triệu và vợ đã nhận hối lộ 426 triệu nhân dân tệ (khoảng 60 triệu USD) và đồng ý nhận thêm 291 triệu nhân dân tệ. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Trung Quốc đã tịch thu hơn 630 triệu nhân dân tệ (khoảng 89 triệu USD) tài sản và tiền mặt từ ông Triệu Chính Vĩnh. Ngoài ra, Cơ quan chống tham nhũng còn tịch thu gần 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 triệu USD) dưới dạng bất động sản và cổ phiếu đứng tên ông Triệu.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
    - Tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.
 
    - Xét xử sơ thẩm 15 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 tại Hòa Bình.
 
    - Nguyên Trưởng Công an TP. Thanh Hóa bị phạt 02 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
 
    - Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.