Tuyên Quang: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 27/04/2020, 09:00 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai, quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, cụ thể: Cấp huyện, xã, phường, thị trấn đã tổ chức 572 buổi tuyên truyền pháp luật cho 54.808 lượt người; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 1.839 lượt phát sóng. Sở Tư pháp đã biên soạn 05 bộ hỏi - đáp pháp luật; đăng tải, chia sẻ 280 tin, bài, văn bản, thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử, fanpage phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp 12.640 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp, mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thực hiện 03 cuộc kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Hội nghị tập huấn công tác nội chính và PCTN tỉnh Tuyên Quang
Hội nghị tập huấn công tác nội chính và PCTN tỉnh Tuyên Quang
    Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đã triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Quy định số 24-QĐ/TU, ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng… 
 
    Thực hiện nghiêm Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Quy tắc ứng xử theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Quy tắc ứng xử theo quy định của Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương. Các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nghiêm các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh làm chuẩn mực ứng xử phù hợp với đặc thù chuyên môn, nghề nghiệp của người hành nghề, người hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm tính liêm chính, minh bạch trong hoạt động; thực hiện tốt nội dung công khai, minh bạch, hình thức công khai, trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch; kiểm soát xung đột lợi ích trong quá trình sản xuất, kinh doanh…
 
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia giám sát các hoạt động phòng, chống tham nhũng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đặc biệt là các đơn tố cáo liên quan đến phòng, chống tham nhũng và liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp.
 
    Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, cũng trong quý I/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành Quyết định khởi tố vụ cán, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra trên địa bàn huyện Na Hang theo đúng quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 01 bị cáo về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, đã tuyên phạt bị cáo nguyên là công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Phú Lương 06 năm tù. Cục Thi hành án dân sự đang tiếp tục tổ chức thi hành 04 việc với số tiền hơn 3 tỷ 308 triệu đồng.
Phương Hà
.