Công tác thi hành án dân sự tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực

Chủ Nhật, 26/04/2020, 08:00 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, công tác thi hành án dân sự tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, trật tự, an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.
 
    Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự phải giải quyết là 638.383 việc. Tổng số phải thi hành là 632.362 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 489.765 việc, chiếm 77,45% trong tổng số phải thi hành. Kết quả: đã thi hành xong là 259.558 việc, tăng 16.772 việc (tăng 6,91%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 53,00%. Về tiền, số có điều kiện thi hành là hơn 144.888 tỷ đồng, chiếm 60,74% trong tổng số phải thi hành. Các cơ quan đã thi hành xong hơn 24.932 tỷ đồng, tăng hơn 6.515 tỷ đồng (tăng 35,38%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 17,21% (tăng 0,58%) so với cùng kỳ năm 2019.
 
Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính
Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính
    Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự 1.368 bản án, quyết định hành chính. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện theo dõi và 579 việc (kỳ trước chuyển sang là 324 việc, trong kỳ báo cáo là 255 việc). Các cơ quan thi hành án dân sự đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 358 việc; đăng tải công khai 114 quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 119 vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý đối với 32 trường hợp do vi phạm nghĩa vụ thi hành án.
 
    Đạt được kết quả như trên là do Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quyết liệt chỉ đạo toàn hệ thống thi hành án dân sự triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sát, kịp thời các mặt công tác. Bên cạnh việc tiếp tục bám sát các nội dung, yêu cầu của các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương 4 khóa XI, XII về trách nhiệm nêu gương, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã kịp thời quán triệt chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 96/2019/NQ/QH14, các Nghị quyết của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác.
 
    Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, toàn hệ thống Thi hành án dân sự cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính; khắc phục khó khăn, phấn đấu nâng cao chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn hệ thống; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức thi hành án dân sự; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp…
                                                                                         Hồng Hà
.