Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quý I năm 2020

Thứ Hai, 20/04/2020, 10:55 [GMT+7]
    Quý I năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn; thực hiện kịp thời, có chất lượng một số nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy giao. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành 02 báo cáo về công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; xây dựng báo cáo, chuẩn bị nội dung giúp Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính quý I/2020; tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan nội chính, các đơn vị liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương khảo sát, nắm bắt tình hình việc người đứng đầu cấp ủy tiếp dân tại Thị ủy Phú Thọ
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương khảo sát, nắm bắt tình hình việc người đứng đầu cấp ủy tiếp dân tại Thị ủy Phú Thọ
    Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ tích cực, chủ động tham mưu giúp Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện xây dựng Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; xây dựng 04 báo cáo định kỳ, 02 báo cáo chuyên đề, 06 văn bản phối hợp, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan tố tụng đôn đốc tiến độ điều tra, giải quyết, xử lý đối với các đối tượng thuộc giai đoạn II vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đây là vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo; đồng thời, đôn đốc các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng mới khởi tố; tiếp tục thực hiện quy định về giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện sắp xếp, bố trí và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan theo đúng quy định.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý để giải quyết kịp thời ngay khi mới phát sinh vụ việc; duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh vào ngày 10 hàng tháng và công tác tiếp công dân phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng đúng quy định. Trong kỳ báo cáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 164 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh… (trong đó, 137 đơn do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến); phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan nắm tình hình, tham mưu xử lý đơn theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, không có công dân lợi dụng hoặc bị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Thanh An
.