Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Thanh tra

Thứ Năm, 23/04/2020, 14:04 [GMT+7]
    Ngày 22/4, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn số 580/TTCP-C.IV gửi Thanh tra bộ, ngành, tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và giải pháp khắc phục.
 
    Theo Công văn, trong thời gian qua đã có vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra ở cơ quan Thanh tra cấp bộ, tỉnh gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 và chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Thanh tra. 
 
Hội nghị giao ban Thanh tra Chính phủ với thanh tra các bộ, ngành Trung ương
Hội nghị giao ban Thanh tra Chính phủ với thanh tra các bộ, ngành Trung ương
    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 2025/VPCP-NC ngày 17/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và để chuẩn bị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ (2015) đến nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức đánh giá tình hình tham nhũng, tiêu cực trong ngành Thanh tra nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống, đồng thời chuẩn bị để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Thanh tra Chính phủ đề nghị Thanh tra bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; báo cáo cung cấp thông tin bằng văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, thực trạng, dự báo tình hình, và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Thanh tra bộ, ngành, địa phương gửi về Thanh tra Chính phủ chậm nhất vào ngày 01/6/2020. 
Thu Huyền
.