Nam Định: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, quý I/2020

Thứ Ba, 21/04/2020, 10:22 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy tập trung hoàn thành tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát việc triển khai, thực hiện và tham mưu nội dung sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đặc biệt chú trọng các nội dung liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.
 
  Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc các đối tượng trong vụ“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc các đối tượng trong vụ“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 1399-QĐ/TU ngày 19/3/2020 quy định về sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; Công văn số 925-CV/TU ngày 18/02/2020 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; Quyết định số 1377-QĐ/TU về việc thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của cấp mình, ngành mình. 
 
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; tiếp tục giao Thanh tra tỉnh tập trung hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".
 
    Toàn ngành thanh tra tỉnh Nam Định đã tiến hành 76 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, đã phát hiện các sai phạm cả về kinh tế và hiện vật, đã xử lý về kinh tế với số tiền là 12 tỷ 747,5 triệu đồng; trong đó, xử lý thu hồi vào Ngân sách nhà nước là 12 tỷ 131,51 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 606,3 triệu đồng, đề nghị cấp có thẩm quyền khi phê duyệt quyết toán công trình giảm trừ là 1 tỷ 522 triệu đồng.
Thực hiện 05 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm tại 05 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 3 cuộc thanh tra phòng chống tham nhũng kết hợp với thanh tra thực hiện nhiệm vụ công vụ. Qua thanh tra đã kiến nghị các đơn vị được thanh tra chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện đầy đủ việc công khai minh bạch theo quy định về phòng, chống tham nhũng, chấn chỉnh công tác kê khai tài sản, thu nhập…
 
    Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng; các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tập trung khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 10 vụ án tham nhũng trên địa bàn; đã xét xử 01 vụ án, đang trong giai đoạn điều tra, truy tố 09 vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng xử lý đối với 02 vụ án phức tạp, nghiêm trọng, dư luận quan tâm: Vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh; vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, tham mưu, báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 02, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đưa 03 vụ việc, vụ án vào diện Ban Thường vụ chỉ đạo, định hướng xử lý; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của pháp luật. 
Tuệ Minh
.