Cao Bằng: Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 27/04/2020, 06:57 [GMT+7]
    Trong quý I/2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng vũ trang tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo các huyện, thành ủy, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết 5 năm về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nắm tình hình, rà soát các vụ án, vụ việc còn tồn đọng, phức tạp kéo dài để cho chủ trương định hướng giải quyết dứt điểm.
 
    Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan khối nội chính và cơ quan liên quan trong việc xây dựng, thẩm định, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; báo cáo và đề nghị việc thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 04 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với 02 vụ án; tổ chức họp chuyên đề xem xét xử lý các vụ việc, vụ án và đơn thư phức tạp, kéo dài.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”và “Che dấu tội phạm” đối với 07 bị cáo nguyên là cán bộ Công an; cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng
Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”và “Che dấu tội phạm” đối với 07 bị cáo nguyên là cán bộ Công an; cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng
    UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết công việc; tiếp tục chỉ đạo việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, chuyên nghiệp, dạy nghề đảm bảo đúng, đủ số tiết theo phân phối chương trình quy định; 13/13 trung tâm bồi dưỡng cấp huyện, thành phố đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào kế hoạch mở lớp năm 2020.
 
    Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng tải các văn bản của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền; phản ánh, đưa tin các hành vi, vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng... Qua đó, đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nắm được các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trên cơ sở đó tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.
 
    Trong quý I/2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 21 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 318 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 64,4 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 253,9 triệu đồng, đã thu hồi 17,2 triệu đồng.
 
    Các cấp, các ngành, huyện, thành phố, UBND các xã trong tỉnh đã tiếp 169 lượt/173 người; tiếp nhận, xử lý 280 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. 
 
    Ngay từ đầu năm Tỉnh ủy đã đưa công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng ở cấp mình; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền.
 
    Qua phản ánh, tố cáo đã phát hiện Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm sử dụng sai quy định số tiền 18,3 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ/50 bị can có hành vi vi phạm pháp luật kinh tế; kết thúc đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 25 vụ/44 bị can. Phòng Cảnh sát điều tra tộ phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, huyện Hòa An.
 
    Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài được đẩy nhanh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Tuệ Minh
.