Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông tham mưu và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 22/11/2019, 09:18 [GMT+7]
    Trong tháng 10/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo một số đơn thư liên quan đến công tác thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2019; tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III/2019.
 
    Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
 
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố Kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Đắk Nông
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng công bố Kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Đắk Nông
    Cho ý kiến đối với các cán bộ được đề nghị bổ sung kiện toàn vào Ban chấp hành đảng bộ huyện ủy Đắk G'long, huyện ủy Tuy Đức, huyện ủy Đắk Song và Đảng bộ Thị ủy Gia Nghĩa; đôn đốc báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết tình hình lấn chiếm đất tại huyện Tuy Đức.
 
    Thực hiện giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại huyện ủy Đắk Song; Sở Văn hóa Thể thao và du lịch; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
 
    Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư. Tiếp 7 lượt/7 công dân, với 7 vụ việc. Nội dung tiếp nhận chủ yếu về tố cáo một số cán bộ có hành vi làm sai quy định của pháp luật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ liên quan đến đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, kiến nghị yêu cầu chỉ đạo giải quyết các vụ việc có liên quan và yêu cầu gặp Bí thư Tỉnh ủy để đối thoại.
 
    Tiếp nhận 204 đơn/16 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gửi đến Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy). Trong đó, đơn tố cáo: 4 đơn/4 vụ việc; đơn thư khiếu nại: 02 đơn/02 vụ việc; đơn kiến nghị, yêu cầu, tố giác, kêu cứu: 108 đơn/10 vụ việc (có 97 đơn có cùng nội dung). Nội dung đơn chủ yếu tập trung về khiếu nại thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất, bố trí tái định cư; tố cáo vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, hành vi lấn chiếm đất trái phép; kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ban Nội chính tỉnh ủy đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết 5 đơn; thu lưu 103 đơn theo quy định.
 
    Qua công tác tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 7 ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của công dân về việc đề nghị được gặp đồng chí Bí thư tỉnh ủy để đối thoại và yêu cầu chỉ đạo giải quyết vụ việc có liên quan. 
                                                                                             Văn Dũng
.