Hưng Yên: Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 03/01/2024, 18:29 [GMT+7]
    Chiều 03/01/2024, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. 
 
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan nội chính tỉnh Hưng Yên.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định, các cơ quan trong khối Nội chính tỉnh tích cực, chủ động triển khai thực hiện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp cơ bản nghiêm túc.
 
    Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 04 phiên họp, 09 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành 30 văn bản; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát  biểu tại Hội nghị
    Theo đó, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo bảo đảm khách quan, đầy đủ, toàn diện, đúng người, đúng tội, nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng, nhất là đối với kẻ chủ mưu, cầm đầu, đồng thời bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật, giữ vững đoàn kết, ổn định chính trị nội bộ; kỷ cương pháp luật, kỷ luật Đảng được tăng cường; nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực thi chức trách, nhiệm vụ và chấp hành pháp luật được nâng cao.
 
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng khởi tố 26 vụ/80 bị can về tham nhũng, tiêu cực với giá trị tài sản liên quan khoảng 104 tỷ 690 triệu đồng; đã xét xử 08 vụ/45 bị cáo với số tiền chiếm đoạt 105 tỷ 109 triệu đồng; 08 người bị kỷ luật liên quan tham nhũng, tiêu cực; 80 người bị xử lý hình sự liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.
 
    Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm được tiến hành chặt chẽ; thụ lý kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 2.026 tố giác, tin báo về tội phạm; cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra 1.202 vụ/2.272 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 1.256 vụ/2.542 bị cáo, phúc thẩm 159 vụ/239 bị cáo.
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên phát biểu kết luận Hội nghị
    Cùng với đó, công tác cải cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh; các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng pháp luật; kiện toàn kịp thời tổ chức bộ máy, cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp ngang tầm nhiệm vụ. Ngành công an và tòa án nhân dân tích cực thực hiện chủ trương người đứng đầu Công an cấp huyện, Tòa án cấp huyện không phải là người địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát quyền lực cán bộ trong thực thi công vụ, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật trong ngành tư pháp.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; nguyên nhân, nguy cơ, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật chưa được loại trừ; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng,  tiêu cực chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương; một số cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
 
    Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Hưng Yên trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên chủ động, sâu sát hơn nữa trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nội chính thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính tỉnh trong tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chú trọng tham mưu và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng thời, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương để đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
    Cũng tại Hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên trao quyết định khen thưởng 09 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023.
Đặng Phước
.