Bạc Liêu: Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ Tư, 03/01/2024, 07:05 [GMT+7]
    Năm 2023, công tác cải cách hành chính của tỉnh Bạc Liêu đã được các cấp, các ngành quan tâm, sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, do đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh được các sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
    Kết quả thể hiện trên các mặc công tác, cụ thể: Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện, thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ khâu soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định đến ban hành có tính khả thi cao trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện theo quy định; công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên.
 
Một Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong cung cấp dịch vụ công tại tỉnh Bạc Liêu
Một Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong cung cấp dịch vụ công tại tỉnh Bạc Liêu
    Để xây dựng và phát triển đô thị thông minh, Bạc Liêu đang triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) bao gồm các lĩnh vực như: Giám sát an ninh trật tự; lưu lượng giao thông; lĩnh vực y tế; giáo dục; giám sát không gian trên môi trường mạng; lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến; tổng đài tự động phục vụ người dân (19009120).
 
    Tỉnh đã chú trọng thực hiện việc ứng dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, giảm chi phí, thời gian. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cung cấp 1.100 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp 1.181 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hệ thống đã kết nối, liên thông, tích hợp với các hệ thống như Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia; hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (EMC) của Bộ Thông tin - Truyền thông; dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân.
P.V
.