Tiền Giang: Thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Hai, 08/01/2024, 20:11 [GMT+7]
    Sáng 08/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng; hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; cải cách tư pháp; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Tỉnh ủy Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ, xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, trật tự xã hội được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, tạo điều kiện để các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm. Bảo đảm nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh, bảo đảm yêu cầu chính trị, xã hội, đối ngoại, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không để xảy ra oan, sai.
 
    Các cơ quan bảo vệ pháp luật chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, đã kịp thời báo cáo, trao đổi và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, khách quan của nội dung báo cáo, xin ý kiến hoặc trao đổi với cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền đúng theo quy định của Chỉ thị 26; đảm bảo thực hiện đồng bộ, chính xác, thống nhất, đạt mục tiêu bảo vệ pháp luật và giữ vững an ninh trật tự. 
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có bản lĩnh vững vàng, quyết liệt trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Trong năm, đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là tự kiểm tra nội bộ đúng trọng tâm, tập trung vào những lĩnh vực “nhạy cảm” dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực hai Ban Chỉ đạo tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan nắm chắc tình hình, báo cáo, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Bảo đảm việc phát hiện, khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, báo chí phản ánh thực hiện nghiêm, đúng pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện phong phú, đa dạng, chú trọng tuyên truyền về kỹ năng nhận diện hành vi tiêu cực, tham nhũng và vận dụng hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực …
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết qủa đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động nắm chắc thông tin tình hình và tham mưu có hiệu quả lĩnh vực được phân công.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu hấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá án trật tự xã hội trên địa bàn đạt trên 75%. Nâng cao hiệu quả công tác nắm địa bàn, giải quyết an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Chú trọng việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là việc công khai kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần tích cực, chủ động xác minh rõ đến đâu xử lý đến đó; xử lý cả 2 hành vi: Tham nhũng và dung túng bao che cho tham nhũng. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
                                                                                  Thăng Quyết
.