Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Sáu, 12/01/2024, 16:12 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, các cơ quan khối Nội chính bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động, kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành "điểm nóng" trên địa bàn.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các cơ quan trong khối đã chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác phối hợp tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm... Công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân được cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng triển khai, thực hiện. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, có những chuyển biến tích cực.
Các ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động; đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tỉnh Hoà Bình đạt được năm 2023; mong muốn thời gian tới, ngành Nội chính tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp, tiếp dân, xử lý đơn thư và xử lý các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm; đặc biệt là về phòng, chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Nội chính Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                           Văn Hiếu
.