Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Công bố kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ Tư, 10/01/2024, 22:20 [GMT+7]
    Chiều ngày 10/01/2024, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí thành viên Đoàn là cán bộ các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng và lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra.

    Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, trong kỳ kiểm tra, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và ban hành nhiều văn bản để cụ thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ. 
 
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 phát biểu Kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 phát biểu Kết luận tại Hội nghị
    Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật; quan tâm chỉ đạo rà soát, kịp thời phát hiện để khắc phục nhưng sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Qua rà soát, đã kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Ban cán sự đảng Bộ đã lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 nghị định, 05 chỉ thị và ban hành theo thẩm quyền 58 văn bản trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản để tổ chức thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.
 
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị. Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: (1) Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và tăng cường công tác thể chế hóa các chủ trương, chính sách của đảng về PCTNTC thành pháp luật của nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản. Trọng tâm là chỉ đạo tham mưu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật còn sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu một cách toàn diện ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp sắp tới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. (2) Chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết các kiến nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Hội nghị
    Đồng thời, Đồng chí đề nghị thành viên Đoàn kiểm tra số 2 tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  
Tạ Anh Hưng
.