Ninh Bình: Quán triệt, triển khai các văn bản về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 25/09/2023, 13:05 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để quán triệt, triển khai các các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong đó có một số văn bản về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
 Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các văn bản được quán triệt tại Hội nghị đều là những văn bản quan trọng, có tính định hướng, xác định rõ quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề quan trọng đang đặt ra về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
 
    Đối với Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, cần nhận diện rõ 3 loại hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ cùng 8 loại trách nhiệm, đồng chí Bí thư lưu ý: Đây là những nội dung rất quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động rà soát lại trong phạm vi quyền hạn của mình để thực hiện nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW, trong đó người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần gương mẫu, tự giác trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, nhất là trong việc đề đạt, bổ nhiệm người thân, người nhà.
 
    Về Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về cung cấp thông tin và chỉ đạo người phát ngôn cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm phối hợp, thống nhất nội dung chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm; các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, không từ chối, đùn đẩy, né tránh những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn; có quyền từ chối trả lời, cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
 
    Để các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị quán triệt dành cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.