Một số kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu

Thứ Sáu, 22/09/2023, 16:11 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23; báo cáo công tác giám định, định giá tài sản và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, xử lý 02 vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại huyện Sìn Hồ.
 
Hội nghị trực tuyến sơ kế 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tại điểm cầu Lai Châu
Hội nghị trực tuyến sơ kế 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tại điểm cầu Lai Châu
    Chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Mường Tè, Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; thực hiện giám sát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Sở Tài chính và Sở Xây dựng tỉnh; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 05 vụ việc, vụ án.
 
    Chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh thực hiện nắm tình hình về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người đi cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân huyện Nậm Nhùn, Tòa án nhân dân huyện Mường Tè; nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu và Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên.
 
    Thẩm định Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; báo cáo sơ kết 5 năm của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; dự thảo hướng dẫn về kinh phí bảo đảm và thực hiện một số chế độ chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế…
 
    Tiếp nhận, phân loại và tham mưu xử lý 07/07 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; trong đó có 04 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến và 03 đơn do công dân gửi đến Ban Nội Chính Tỉnh ủy; đã ban hành 05 công văn chuyển đơn, 01 công văn yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ tuyên truyền, giải thích cho công dân và 04 thông báo xử lý đơn của công dân; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy và theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Tuệ Minh
.