Đà Nẵng: Sơ kết công tác nội chính Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ Năm, 06/07/2023, 11:10 [GMT+7]
    Ngày 05/7/2023, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các có quan chức năng, các ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trên lĩnh vực công tác nội chính Đảng, nhất là ban hành nhiều văn bản trên lĩnh vực nội chính Đảng để cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và phù hợp với thực tiễn; các ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trên lĩnh vực công tác này; công tác điều tra, truy tố, xét xử, tổ chức thi hành các vụ án đạt được nhiều kết quả nổi bật; công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn được chú trọng; công tác phối hợp vận động người dân bàn giao mặt bằng ở một số dự án trọng điểm có hiệu quả tích cực. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các cơ quan tư pháp của thành phố chủ động tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật; tập trung làm tốt trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xử, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. 
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác nội chính trong 6 tháng đầu năm. 
 
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp, chủ động nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị và đoàn khách quốc tế đến Đà Nẵng; tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý cư trú, nhất là người nước ngoài.
 
    Nhất là, tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc... Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tiến độ thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 
 
    Đối với công tác Cải cách tư pháp, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 10/4/2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tổ chức các Hội thảo về giải pháp và công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; về chuyển đổi số trong công tác cải cách tư pháp; về “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”. Tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho các chức danh tư pháp nhằm nâng cao kiến thức thức cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp về tăng cường công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. 
Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Trung ương)
.