Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 18/03/2023, 22:37 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp định kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả đạt được trong tháng 01 và tháng 2/2023 của Ban Chỉ đạo; thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tại các phiên họp và phương hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: Các thành viên, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23. Bám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn Thành phố.
 
    Giao Ban Nội chính Thành ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu, triển khai xây dựng Đề án “Một số giải pháp, bài học kinh nghiệm để phòng ngừa hành vi vi phạm, tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước” nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố.
 
    Cũng tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa vụ án liên quan đến Công ty cổ phần kinh doanh F88 và vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.
                                                                                    Nguyễn Hiên
.