Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh thực hiện có hiệu quả Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh

Thứ Tư, 22/02/2023, 06:13 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực; hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy; nhất là thực hiện có hiệu quả Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh; các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án, những vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 432-QĐ/TU ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ngay sau khi được thành lập, với chức trách, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo; đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, cử phòng chuyên môn và cán bộ của cơ quan thành viên tham gia làm đầu mối, giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo.
 
Một Cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh
Một Cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh
    Từ tháng 6/2022 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ 02 cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, 02 phiên họp của Ban Chỉ đạo; sau các phiên họp, cuộc họp đã tham mưu ban hành thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Chủ động ban hành 07 công văn, 02 báo cáo liên quan đến việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực dư luận xã hội quan tâm. Tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 01 vụ việc, 03 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 06 vụ việc, 06 vụ án; cùng với đó, đã tham mưu Ban Chỉ đạo giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp với cấp ủy các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong việc định giá, giám định thiệt hại, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, đất đai…; tổng hợp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hậu quả của các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đất đai (thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; xử lý đất giao, bán trái thẩm quyền…), qua đó tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết triệt để hậu quả của các vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người dân.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường nắm bắt các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngay từ ban đầu qua nhiều kênh thông tin như đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, qua các kênh thông tin truyền thông; đồng thời chủ động theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan chức năng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan khối nội chính tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá, qua đó một số vụ án được phục hồi điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Những vụ việc dư luận xã hội quan tâm liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC... được chỉ đạo thanh tra, kiểm tra làm rõ.
 
    Cũng trong năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra số 8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
                                                                                                                      Lê Phượng
.