Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 21/02/2023, 07:04 [GMT+7]
    Từ ngày thành lập đến nay, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận đã đi vào nền nếp, cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra theo Chương trình công tác năm 2022. 
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh đã khẩn trương xây dựng ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 02 phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 01 cuộc họp để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động định kỳ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
 
Phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận
Phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận
    Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác và phân công 01 đơn vị thuộc cơ quan do mình quản lý, phụ trách làm đầu mối tham mưu, giúp việc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh phân công. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành, lĩnh vực, địa bàn đã được phân công, phụ trách; thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động cho Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) theo quy định. Một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương do mình phụ trách để nắm thông tin tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ, có kết quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; ban hành 08 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; đang hoàn chỉnh, ban hành văn bản cụ thể hóa Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về dự thảo văn bản Quy trình xử lý đơn, thư gửi đến Ban Chỉ đạo tỉnh; Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin về tham nhũng, tiêu cực gửi đến Hộp thư điện tử Ban Chỉ đạo tỉnh.
 
    Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát 356 kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022 và việc thực hiện 38 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2020 trở về trước. Qua kết quả rà soát bước đầu các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2022, có một số kết luận thanh tra cần nghiên cứu, làm rõ các nội dung. Hiện nay, Đoàn Kiểm tra, rà soát đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo và cung cấp tài liệu để kiểm tra, rà soát các bước tiếp theo.
 
    Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm; Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp ủy tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ việc, vụ án.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xác minh kê khai tài sản thu nhập đối với  23 cá nhân thuộc 09 tổ chức; qua xác minh có những hạn chế, thiếu sót (như một số bản kê khai hàng năm, bổ sung không đúng biểu mẫu, ghi sai thông tin tài sản, giải trình từng nguồn thu nhập không đúng với tổng thu nhập...).
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp nhận 45 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, trong đó: Khiếu nại 14 đơn, tố cáo 21 đơn; phản ánh, kiến nghị 10 đơn. Nội dung đơn chủ yếu là khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh về lĩnh vực đất đai, nhiều đơn phản ánh không rõ nội dung tiêu cực, tham nhũng. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo xử lý 25 đơn; đang tiếp tục chỉ đạo xử lý 20 đơn. 
 
    Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh họp bàn, cho ý kiến xử lý đơn của đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, theo đó thống nhất đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện đối với 04 dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển theo Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 02/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ; việc Công ty TNHH Một Thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh liên kết hợp tác với Công ty Cổ phần Phú Long trồng cao su tại xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh; chuyển thông tin nội dung vu khống nguyên lãnh đạo tỉnh đến Công an tỉnh để xem xét xử lý theo quy định.
 
    Thông qua các phiên họp, cuộc họp, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; rà soát, đưa 06 vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý; kịp thời cho ý kiến xử lý các vụ việc, vụ án còn khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết theo Chương trình 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo tỉnh, Kế hoạch số 99-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, các cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý 03 vụ việc; đang tiếp tục điều tra 01 vụ; đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 01 vụ; chuẩn bị xét xử 01 vụ.
                                                                                        Trịnh Hoàn
.