Đà Nẵng: Triển khai đồng bộ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Ba, 18/10/2022, 07:35 [GMT+7]
    Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Nội chính Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo của thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các ngành, địa phương. Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đặc biệt là các cơ quan khối nội chính triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trên lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra vụ việc phức tạp, “điểm nóng”, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử, tổ chức thi hành các vụ án đạt được nhiều kết quả, tình hình vi phạm, tội phạm có xu hướng giảm. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời cụ thể hóa và triển khai các văn bản của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó đã thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, các ngành chức năng đã khởi tố 01 trường hợp vi phạm an ninh quốc gia, khởi tố 834 vụ án với 1.433 bị can vi phạm trật tự an toàn xã hội. 
 
    Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp dân và xử lý đơn thư. Việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân được các cấp ủy Đảng quan tâm tháo gỡ khó khăn, bức xúc của nhân dân; xử lý dứt điểm đơn thư tồn đọng, kéo dài từ các năm trước. Cơ quan Thường  trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng đã tiếp nhận, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 30 đơn của công dân, tổ chức; Thành ủy cũng đã chỉ đạo xử lý 03 vụ án, vụ việc thuộc diện mình quản lý và 19 vụ án, vụ việc giao Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc trong lĩnh vực nội chính. Ban Thường vụ Thành ủy cũng thường xuyên theo dõi chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn trong tiếp nhận, giải quyết đơn thư và các vụ án, vụ việc.
 
    Hội nghị đã thảo luận thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác Nội chính Đảng trong 3 tháng cuối năm. Theo đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng công tác phòng chống tham nhũng, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống Covid-19 và một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo xử lý; xây dựng đề án bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, giảm khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm là: (1) Tập trung triển khai quán triệt và thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chuẩn bị kỹ nội dung để xây dựng Kế hoach phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 sát với đặc điểm tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung thực hiện công tác rà soát thành tra kinh tế - xã hội và xây dựng Kế hoạch rà soát thanh tra kinh tế - xã hội năm 2023, xây dựng Đề án cơ chế bảo vệ khuyến khích nhân dân phản ánh, tố giác đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” bằng hình thức phù hợp; tập trung xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. (2) Sơ kết các văn bản của Trung ương trên lĩnh vực nội chính: Các quận, huyện ủy tập trung xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; đề xuất giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy nhất là an toàn điện, tội phạm công nghệ cao, triển khai có hiệu quả phương án xử lý tập trung đông người liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố. (3) triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố năm 2022; xây dựng kế hoạch tiếp công dân năm 2023 của từng đơn vị, địa phương; tập trung xử lý đơn, thư do Thường trực Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy chuyển đến nhất là những đơn thư khiếu kiện kéo dài, tránh để tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân… (4) Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2022; tham mưu xây dựng chương trình công tác trọng tâm, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố triển khai thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố…
                                                                                                             P.V
.