Hải Phòng: Một số kết quả trong công tác phòng ngừa và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ

Thứ Sáu, 08/10/2021, 07:28 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2021, Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, triển khai và tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương liên quan công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn số 148-CV/TU về việc chỉ đạo công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; Công văn 318-CV/TU về việc chỉ đạo công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…
 
Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, xảy ra tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (tháng 01/2021)
Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, xảy ra tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (tháng 01/2021)
    Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện; gắn tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 về công tác phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021. Thành phố đã tổ chức 12 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hơn 1.424 lượt người tham gia.
 
    Công khai nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, các sở, ban, ngành trên cổng thông tin điện tử về các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch sử dụng đất, công tác cán bộ; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về định mức, tiêu chuẩn, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài nguyên, tài sản công; đã tiến hành 17 cuộc kiểm tra, phát hiện 01 vụ sai phạm về đầu tư xây dựng cơ bản xảy ra tại UBND  xã Gia Luận và xã Phù Long thuộc UBND, huyện Cát Hải với số tiền là 25 triệu đồng; đã thu hồi 25 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.
 
    Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; gương mẫu, chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành thành phố tiếp tục ký cam kết về không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đã kiểm tra 72 đơn vị, phát hiện 01 trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cán bộ, công chức liên quan. 
 
    UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2021. Các sở, ngành, địa phương thực hiện xong việc chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2020. 100% các ngành, địa phương áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015, sử dụng hệ thống điều hành E-office trong quản lý hành chính đảm bảo công khai minh bạch quy trình, thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí.
 
    Trong 9 tháng qua, Cơ quan điều tra hai cấp của Thành phố thụ lý điều tra 11 vụ/20 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ; trong đó, năm 2020 chuyển sang 05 vụ/06 bị can; án mới khởi tố 06 vụ/14 bị can gồm 02 vụ/03 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 01 vụ/07 bị can về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 01 vụ/04 bị can về tội “Nhận hối lộ”; 01 vụ/01 bị can tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 01 vụ/01 bị can “Tham ô tài sản”. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 05 vụ/09 bị can; đang giải quyết 06 vụ/11 bị can. Viện kiểm sát hai cấp đã truy tố 05 vụ/09 bị can; Tòa án hai cấp thụ lý 06 vụ/11 bị cáo, đã xét xử 03 vụ/05 bị cáo; còn lại 03 vụ/06 bị cáo. Trong kỳ báo cáo, tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện trong giai đoạn điều tra là 4,462 tỷ đồng, đã thu hồi 923 triệu đồng.
Cù Tất Dũng
.